S.K. TORHOUT

Ongevallenaangifte via HOME-pagina (startpagina) bij nuttige info (26/08)
Corona maatregelen via HOME-pagina (startpagina) bij nuttige info (03/09)
Aanwezigheidsformulier Horeca – Covid-19 bij nuttige info (03/09)
Registratieformulier – deelnemer sportlessen Covid-19 bij nuttige info (03/09)

 mededeling van het bestuur
Er is op dit ogenblik geen ruimte voor randactiviteiten die strijdig zijn met de door de overheid opgelegde maatregelen.

ACTIVITEITEN

 

Nieuwe coronamaatregelen geldend vanaf 6 mei 2021